Etický kodex

Úvod O nás Etický kodex
Etický kodex

Zásady TCP

 • Opravdovou tantrickou masáž mohou provádět pouze certifikovaní maséři a masérky, kteří prošli profesionálním školením schválené instituce. Všichni naši maséři mají osvojenou fyziologii, akupresuru a reflexologii. Na rozdíl od masérů erotických podniků, jenž své služby nesprávně nazývají tantrickou masáží a navíc nejsou vyškolení maséři, nemůže v TCP nikdy dojít k kontraindikaci a zdravotním potížím.
 • Maséři neposkytují žádné erotické služby a neprovádí masáž vlastním tělem, ale za pomoci speciálních pomůcek k tomu určených. Masáž probíhá pouze jednosměrně od maséra ke klientovi a vzájemné doteky jsou nepřípustné. Masér vždy plně respektuje hranice klienta. Pokud bude klient nahý nebo si ponechá vlastní či jendorázové prádlo anebo sarong záleží pouze na něm.
 • Masér provádí klienta tantrickým rituálem, učí jej správné technice dýchání a tím i hlubšího vnímání vlastního těla a prožitků. V rámci holistické podoby tantrické masáže může masér zahrnout i intimní partie a anální oblast avšak nikoliv se sexuálním podtextem. Dosažení orgasmu není účelem tantrické masáže a mezi masérem a klientem nikdy nedochází k sexuálnímu styku a jiné sexuální aktivitě.
 • Tantrická masáž se vylučuje s připlacením nebo poskytnutím erotických služeb (orální sex apod.) a masér může masáž s okamžitou platností přerušit bez nároku na vrácení peněz v případě vyžadování podobných služeb klientem.
 • V rámci TCP vyžadujeme po našich masérech minimálně SŠ vzdělání v sociáním (humanitním oboru) a znalost psycho-terapeutických postupů s ohledem na celostní přistup ke klientovi.
 • Našim cílem je spokojenost klienta, a proto po masáži následuje reflexe, která je pouze dobrovolnou součastí.
 • Pokud klient není spokojen s masáží, může bez udání důvodu masáž přerušit. V tomto případě se bude účtovat pouze doba proběhlé masáže, nikoliv kompletní služba. V případě pochybení ze strany TCP nebude klienovi služba účtována vůbec.
 • Masér TCP může masáž ukončit s okamžitou platností pokud klient nedodržuje základní pravidlo jednosměrnosti masáže a poskytovaných služeb ve směru masér ke klientovi. Jakékoliv doteky vůči masérovi jsou nepřípustné.
 • Všichni maséři a zaměstnanci TCP jsou vázáni mlčenlivostí a nikdy nikomu neposkytují informace o klientovi a průběhu masáže.
 • Masáž probíhá za přísných hyginických podmínek a v případě maséže intimních oblastí má masér vždy jednorázové sterilní rukavice a lubrikační gel bez chemických přídavků. Před samotným zahájením masáže se klient osprchuje a masér umyje ruce antibakteriálním mýdlem.
 • Všechny kosmetické přípravky a masážní oleje jsou v bio kvalitě.
 • Klient si vždy může vybrat olej a zvolit intenzitu doteků.
 • TCP udržuje celý prostor v čistotě a pořádku a totéž vyžaduje i od celého masérského týmu a klientů.
 • Objednávka je platná až po písmeném či telefonickém potvrzení.
 • Platba probíhá v hotovosti (nemožnost platby platební kartou). Možnost uhrazení masáže předem pomocí bankovního převodu.

Objednat se


+420 727 872 803

Objednat se