Kraniosakrální biodynamika

Úvod Masáže Ženská esence Kraniosakrální biodynamika
Kraniosakrální biodynamika
Délka masáže: 1,5 hod. Cena: níže

Kraniosakrální biodynamika „Ticho a klid“

Naše tělo, mysl a duše jsou spojité a vzájemně propojené a ovlivňující se části naší bytosti a ve ve stavu Zdraví jsou v dokonalé rovnováze. Z této rovnováhy nás může vyvést celá řada různých stresorů (psychických, kinetických či metabolických), což se projeví jako tělesné, mentální nebo emocionální obtíže, leckdy nezjistitelné a tudíž ani nediagnostikovatelné moderními lékařskými postupy a technikou.

Kraniosakrální biodynamika je terapeutická metoda, která celostním (holistickým) a neinvazivním přístupem umožňuje našemu systému tuto ztracenou rovnováhu, jinými slovy Zdraví, opět obnovit, a to způsobem pomalým, postupným a bezpečným, bez rizika katarzní retraumatizace.

Název terapie pochází z latinských termínů pro lebku (cranium) a kost křížovou (sacrum).

Průběh ošetření 

Klient při ošetření leží na masérském lehátku, doporučuje se pohodlné oblečení, a na počátku je mu poskytnut odpovídající čas na „uvelebení“ v příjemné poloze. Ošetřájící mu po dohodě postupně přikládá ruce na různé části těla a to na ty, na které si jeho systém, formou vzájemného napojení a mimosmyslovou komunikací, dotyk vyžádá. Dotyk je velmi lehký, jemný a vždy hranice respektující. V tomto vztahovém poli srdce se po určité době začne klientůvo tělo uvolňovat a otevírat přílivovým projevům Dechu života, rozpouštět různé napěťové vzorce na všech úrovních a směřovat k rovnováze, čili Zdraví.

Těmto sebe-ozdravným, léčivým silám je ze strany ošetřujícího zaručena úplná volnost jejich působení a protože podstatou Dechu života je nesmírná moudrostí, vždy běheme ošetření dojde v těle klienta jen k takovým změnám, na které je jeho systém v dané chvíli připraven na které má dostatek vnitřních sil.

Nedochází tudíž ke katarznímu, extrémně rychlému efektu při léčení zdravotních problémů, ale celý proces je pozvolný a klient a jeho tělo, mysl i duše má mezi jednotlivými ošetřeními dostatek času, aby všechny změny, ke kterým při posledním ošetření došlo, integroval, zvykl si na ně. Mnohdy se při ošetřeních ani žádné změny neudějí a klientův vyčerpaný systém jen sbírá sílu k tomu, aby se při některém z následujícícch ošetření stalo cosi zásadnějšího.

Při ošetření může docházet k různým projevům uvolňování nerovnovážných vzorců formou třasu, smíchu, pláče, pocitům neohraničenosti celého klientovy bytosti, houpání, rozpínání se, tepla i chladu, energetickému proudění, různých vizí a obrazů, ale i hluboce relaxačnímu stavu „bez formy“, kdy si je ošetřovaný vědom jen svého čistého vědomi a své fyzické tělo není v tu chvíli přítomno.

Před počátkem ošetření proběhne krátký uvítací rozhovor, stejně tak po ukončení ošetření má klient možnost strávit na lůžku dostatečně dlouhou dobu k doznění a usazení všech procesů a následně může své pocity s ošetřujícím sdílet.

Metoda pomáhá 

 • ke zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí (při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů)
 • při problémech s čelistmi, dutinami, zrakem, sluchem a čichem
 • při bolestech hlavy a migrénách
 • harmonizace metabolismu a imunitního systému
 • při hormonální nerovnováze
 • při menstruačních problémech
 • při zažívacích potížích
 • po operačních stavech, úrazech a nehodách
 • k rozpuštění emocionálního a fyzickýho napětí
 • při poruchách spánku
 • proti chronické únavě
 • při stavech vyčerpanosti
 • při depresích
 • vhodné jako podpora a příprava na porod
 • poporodní integrace matky i dítěte
 • rozpouští problémů vzniklých při traumatickému porodu
 • prohlubuje uvědomování si sebe,  těla a duše
 • integruje tělo, mysl a duši
 • harmonizuje nervový systém
 • zmírňuje stres a napětí

Tuto masáž u nás provádí Milan Mašát. 

O Milanovi

S tantrou a jejími principy jsem se poprvé setkal při masáži v TCP a tím se odstartoala

několikaletá a stále trvající úžasná, dobrodružná a osvobozující duchovní cesta vědomého bytí v přítomném okamžiku.

Tantra mě umožňuje přestat lpět na svých osobních konceptech, osvobodit se od hluboko zakořeněných vzorců, které pokřivují můj pohled na sebe i okolní svět, a také se konečně domluvit se se svými četnými stíný mající původ mnohdy v dávné minulosti mého dětství. Tantra je pro mě prožitkovou cestou sebeobjevování skrze své tělo i duši, tvořící spojité a navzájem se ovlivňující nádoby. Vděčím jí za otevření mého srdce a uvolnění životní energie dosud uvězněné v různých myšlenkévých strategiích.

S touto do hloubky jdoucí transformací celé mé bystosti a osvobozením mé životní energie ovšem začaly přicházet také psychosomatické zdravotní problémy, zvláště se zrakem. Při hledání vhodné léčebné metody mě má pouť, dnes už vím že ne náhodou, dovedla různými oklikami až ke kraniosakrální biodynamiky. Už jen tento název ve mně vyvolal mrazení po zádech a okamžitou rezonanci a po seznámení se s tím, jak to vlastně celé funguje mi bylo jasné, že právě toto je má další cesta. Kraniosakrální biodynamika je totiž tantrou, kdy k zázračné alchymii sebeuzdravování docházi, když se klientovu systému poskytne prostor a čas vědomé přítomnosti, tady a teď, v ochranném poli láskyplné energie srdce.

Začal jsem docházet na terapii a poté i tuto metodu využívající Dech života, popisovaný i ve starých tantrických dílech kašmírského šivaismu jakožto spandu, učit na náročném dvouletém profesionálním kurzu. Že to bylo rozhodnutí správné svědčí i moje, krok po kroku, se zlepšující rovnováha mého zdraví, ale i viditelné pokroky při řešení problémů mých nejbližších.

Kruh se uzavřel.. tantrou má cesta začala a k tantře se opět vrácí.

 

Cena

750 Kč   (90 min.)

 

Ceny jsou platné od 1.8.2020.

 

Objednat se na masáž