Masáže

Úvod Masáže

Ženská esence

Ženská esence je živoucí energie proudící celým tělem v takové podobě, kterou ji dovolíme a necháme proudit a růst. V okamžiku svého narození je každá žena jedinečná a vše, co ji vyživuje, spočívá v ní samotné. Podobně jako v semenech rostlin. Čím více podporujeme svou ženskou esenci a nasloucháme svému tělu, tím vice živin proudí do nás samotných.

Ženské „nemoci“ jako například emocionální vyhoření, podrážděnost, deprese, sexuální apatie, vyčerpanost a další vznikají v případě, když žena nemůže rozvíjet nebo záměrně utlačuje svou ženskou esenci a obrací se proti ženě samé. V této chvíli zapomíná, že kořeny její ženské energie pochází právě z jejího lůna a joni (vagíny) a pokud v sobě utlačuje ženu, tak si tím vytváří bloky, jejž se projevují právě zmíněnými ženskými „nemocemi“.

V takovém případě je vhodné nejprve rozpustit vzniklé blokády prostřednictvím masáže, která uvolní naše smysly a probudí sexuální magii lůna a joni. Po tomto uvolnění se žena cítí tělesně i duševně zdravější. Díky masáži pozná sílu svého ženství a získá nové vhledy a impulsy do života.

Zobrazit

Mužská esence

Mužská esence je životní energie procházející v těle každé bytosti, ale na rozdíl od té ženské proudí v intervalech a je ohraničená. Tato esence je soustředěna na okamžitý výsledek, což muže vede k tomu upínat pozornost na jeden jediný bod – orgasmus lingamu (penis).

Tantrické učení není mužské a nesoustřeďuje se na jeden bod, nýbrž spočívá v neustálém dialogu ženské a mužské esence neboli také dialogu ženského a mužského principu, který se v nás různými způsoby projevuje.

Každý máme vnitřní ženu a vnitřního muže a jejich spojení na duchovní úrovni vytvoří magický až kosmický, nepopsatelný, neuchopitelný, všeobjímající a nekonečný vibrující prožitek i na úrovni fyzického těla, čehož můžete dosáhnout jen opravdovou tantrickou masáží u nás v Tantra centru Plzeň.

Zobrazit

Párové masáže

Párové masáže prohlubují vzájemnou důvěru a souznění mezi zamilovanými páry, manželskými páry, mileneckými partnery i přáteli bez ohledu na pohlaví. Vzájemná přítomnost, vědomí blízkosti druhé osoby, ať už ve společné nebo oddělené místnosti navozuje pocit souznění, umocňuje vědomí přítomného okamžiku, prožitek z masáže a společného rituálu. Pro páry, které hledají inspiraci do jejich milostného života nebo pro ty, jejichž milostný život ztratil na intenzitě, je tantrická masáž velice léčivá.

Tantrická masáž pro páry je koření - jemné čili papričky dodávající do vztahu ztracenou ostrost, vášeň, touhu a oheň, ale také sladká vanilka, jež do vašich srdcí vrátí láskyplné objetí, pochopení, bezpečí, vřelou náruč a pochopení.

Zobrazit

O masážích


Masáže

Objednat se


+420 727 872 803

Objednat se